Vedení pro navíjení na buben

Naše vedení Semoflex® Drum jsme vyvinuli pro externí použití. Díky používání nových materiálů jsme mohli dosáhnout značného snížení hmotnosti a průměru, jakož i vyšší životnosti, než je tomu u běžných vedení pro navíjení na buben.

Vedení pro navíjení na buben Semoflex® Drum

Vedení pro navíjení na buben Semoflex® Drum se používá v prostorech ohrožených explozí, jakož i venku, mimo jiné pro těžké přístroje, které podléhají vysokému mechanickému namáhání. Patří sem zvedací nástroje, přepravní zařízení, pojízdné motorové kabelové bubny, trakční motory a zemědělské stroje.

Pokud by pro případ vašeho použití nebylo k dispozici žádné vhodné vedení,
s radostí vyvineme a dodáme optimální návrhy řešení vašeho použití
Kontaktujte nás.

Technická data

Kabelové upevňovací punčochy

Kabelové upevňovací punčochy, zvané také montážní punčochy, jsou rychlou a spolehlivou pomůckou k šetrnému a od tahu odlehčujícímu zavěšení kabelů a vedení.

Díky flexibilnímu drátovému pletivu je přeneseno tahové napětí upevňovací punčochy na dlouhý kus kabelu. U kabelových upevňovacích punčoch již neexistuje bodové zatížení, které může vést ke zlomení žil, jako např. u kabelových objímek.

Kabelové upevňovací punčochy se používají pro stacionární upevnění kabelů na venkovních transformátorech, elektrických rozvodnách, strojích a zařízeních, mezi nimi i na výtazích a jeřábech. Nejsou vhodné k tažení kabelů.

Technická data

NSHTÖU-J

NSHTÖU-J - V suchých a vlhkých halách i venkovním prostředí pro těžká zařízení jako jsou kabelové bubny, dopravníky, transportní zařízení, pohyblivé motory, drážní motory, a zemědělské stroje. Odolává vysokému mechanickému namáhání.

Technická data