Standardní vedení

Nabízíme vám širokou paletu produktů a dodáme vám standardní kabely a vedení pro nejrůznější oblasti použití.

V našem sortimentu zboží vedeme následující standardní kabely a vedení

  • Vedení s hadicemi z PVC
  • Vedení s gumovými hadicemi
  • Zemní kabely
  • Instalační kabely
  • Telefonní kabely
  • Vedení pro řízení strojů

Vedení pro řízení strojů

Vedení pro řízení strojů se používají v průmyslu jako spojovací připojení nebo řídící vedení u různých strojů. Zvláštností tohoto vedení je, že jsou maximálně odolná vůči louhu a oleji.
Vedení pro řízení strojů se používají jako připojovací nebo spojovací vedení - mimo jiné pro řídící přístroje na obráběcích strojích, výrobních a montážních pásech, dopravnících a výrobních linkách - při středním mechanickém namáhání. Jsou vhodné pro pevné položení a flexibilní použití při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného pohybu. Vedení pro řízení strojů se hodí pro použití v suchých, ale i ve vlhkých a v mokrých prostorech.

HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB

HYSLY Flex - Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení atd. při středním namáhání. Pro pevné a flexibilní uložení bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých i mokrých halách. Nejsou určeny pro použití ve venkovním prostředí.

Technická data

HYSLYCY transparentní

HYSLYCY transparentní - Jako připojovací a ovládací kabely u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení při středním mechanickém namáhání. Vhodné pro pevné nebo volné uložení bez nuceného pohybu a tahového namáhání v suchých nebo vlhkých uzavřených prostorách.  Pro pevné i flexibilní uložení bez nuceného pohybu v suchých, vlhkých a mokrých halách, nikoliv ve venkovním prostředí. Zásluhou vysokého pokrytí stíněním budou přenosy signálů či impulsů nerušeny.

Technická data

HYSLY-SY-JZ transparentní

 HYSLY-SY-JZ transparentní - Jako řídicí vedení s ocelovou ochranou pro pevné nebo flexibilní použití. Pro měřicí, kontrolní a řídicí připojení u obráběcích, stavebních strojů. Dále např. u běžících pásů a montážních linek. Určeno pro volný pohyb bez nuceného vedení a bez tahového namáhání, v suchých popř. vlhkých halách. Pocínované (ochrana proti oxidaci) ocelové opletení umožňuje vysokou mechanickou ochranu před poškozením a nabízí současně magnetické stínění. To umožňuje použití v drsnějších provozních podmínkách a plnění vyšších mechanických nároků na kabel.

Technická data

HYSLY 0,6/1 kV černý

HYSLY 0,6/1 kV černý - Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení atd. při středním namáhání. Pro pevné a flexibilní uložení bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých i mokrých halách. Ve venkovním prostředí použitelné pouze při respektování teplotních parametrů kabelu. Nelze ukládat do mokra a do země.

Technická data

HYSLYCY 0,6/1 kV černý

HYSLYCY 0,6/1 kV černý - Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení atd. při středním namáhání. Pro pevné a flexibilní uložení bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých i mokrých halách. Ve venkovním prostředí použitelné pouze při respektování teplotních parametrů kabelu. Nelze ukládat do mokra a do země. K nerušenému přenosu dat a signálů v měřicí, řídicí a regulační technice jsou tato vedení se stíněním obzv-láště vhodná.

Technická data

2YSLCY-J 0,6/1 kV transparentní - PVC kabely pro připojení motorů

2YSLCY-J 0,6/1 kV transparentní - EMC-kabel s foliovým stíněním a stíněním z Cu drátků, používaný pro propojení mezi frekvenčním měničem a jím napájeným motorem. Použití je vhodné u obráběcích a tvářecích  strojů, manipulačních zařízení, zpracovatelských strojů, pásových dopravníků, výrobních linek apod. Kabely mohou být použity při středním mechanickém namáhání,  pevném nebo volném uložení bez tahového namáhání a nuceného pohybu, a to nejen v suchých, ale i ve vlhkých a mokrých vnitřních prostorách. 

Technická data

2YSLCYK-J / 3 Plus 2YSLCYK-J 0,6/1 kV černý - PVC kabely pro připojení motorů

2YSLCYK-J / 3 Plus 2YSLCYK-J 0,6/1 kV černý - EMC-Kabel  s foliovým stíněním a stíněním z Cu drátků používaný pro propojení mezi frekvenčním měničem a jím napájeným motorem. Použití je vhodné u obráběcích a tvářecích  strojů, manipulačních zařízení, zpracovatelských strojů, pásových dopravníků, výrobních einek apod. Kabely mohou být použity při středním mechanickém namáhání,  pevném nebo volném uložení bez tahového namáhání a nuceného pohybu, a to nejen v suchých, ale i ve vlhkých a mokrých vnitřních prostorách.

Technická data

NSSHÖU- Pryžový flexibilní kabel

NSSHÖU - Pro pohyblivá i pevná uložení v důlním průmyslu, tunelové technice, kamenolomech, na stavbách apod. všude tam, kde dochází k vysokému mechanickému namáhání. Kabely jsou použitelné ve vnitřních i venkovních prostorách, v prostředí s nebezpečím výbuchu, v průmyslu a zemědělství.

Technická data

H07RN-F - pryžové flexibilní kabely

H07RN-F - Přívod elektronářadí při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých vnitřních i vnějších prostorách. Dále k připojení strojů v průmyslu a zemědělství jako např. topná tělesa, ruční lampy, elektrické ruční nářadí a k připojování motorů a strojů na stavbách. Kabely jsou vhodné k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Technická data

H01N2-D - Svařovací kabely podle DIN VDE 0282

H01N2-D - Speciální vedení pro přenos vysokých proudů u stroj-ních nebo ručních svařovacích aparátů. Vhodné pro flexibilní použití v suchých, vlhkých i mokrých halách či ve venkovním prostředí.

Technická data

SiHF-J - Silikonové flexibilní kabely

SiHF-J - Kabely se silikonovým pláštěm se používají tam, kde se při vzájemných účincích změn teploty nebo horka tradiční kabely s izolací z PVC stávají lámavými a drobivými. Přednostně se kabely izolované silikonem používají v hutnictví, při zpracování oceli a válcování, v koksárnách, slévárnách, cementárnách, výrobě skla a keramiky, při výrobě elektromotorů, saun, v lodích a letadlech, tepelně namáhaných zařízeních, klimatizační technice, v osvětlovacích tělesech atd.  Izolace je vyrobena na bázi silikonu a kaučuku. Je bezhalogenová, odolná vůči rostlinným a živočišným tukům, olejům a zředěným kyselinám, proti rozkladu alkoholem, změkčovadlům, žíravinám, solným roztokům atd. Izolace je přizpůsobena tropickým podmínkám a je odolná vůči kyselinám a ozonu. Stěžejní význam má také vysoký bod zápalnosti. Při požáru zůstane na kabelu izolační vrstva z křemíku a dioxidů, která zabraňuje zkratu.

Technická data

SiAF - Silikonové jednožilové kabely

SiAF - Jednožilové silikonové kabely se používají tam, kde se při vzájemných účincích změn teploty nebo horka tradiční kabely s izolací z PVC lámou a drolí. Přednostně se kabely izolované silikonem používají v hutnictví, při zpracování oceli, válcování, v koksárnách, slévárnách, cementárnách, výrobě skla a keramiky, při výrobě elektromotorů, saun, v lodích a letadlech, tepelně namáhaných zařízeních, klimatizační technice, v osvětlovacích tělesech atd. Izolace je vyrobena na bázi silikonu a kaučuku. Je bezhalogenová, odolná vůči rostlinným a živočišným tukům, olejům a zředěným kyselinám, proti rozkladu alkoholem, změkčovačům, žíravinám, solným roztokům atd. Izolace je přizpůsobena tropickým podmínkám a je odolná vůči kyselinám a ozonu. Stěžejní význam má také vysoký bod zápalnosti. Při požáru zůstane na kabelu izolační vrstva z křemíku a dioxidů, která zabraňuje zkratu.

Technická data