Kvalita a rozvoj

Naším prvořadým cílem je dodání produktů našim zákazníkům a garance vysokého standardu a dokonalé kvality dodávek.

Díky našemu vlastnímu vývoji jsme schopni svým zákazníkům nabídnout optimální poradenství a péči. Naší nejsilnější stránkou je plynulý průběh od osobního všeobecného poradenství  přes cílenou analýzu a zpracování zákaznicky srozumitelného řešení  až po dodávku konečného produktu.

Zařízení pro testování kabelů

Skupinu Baude charakterizuje dlouhá životnost výrobků, a tím také zaručený výsledek. Aby bylo toto zajištěno také u zvláštních konstrukcí a nových výrobků, je stále v provozu zařízení pro testování kabelů, které je řízeno frekvenčně. Toto zařízení simuluje oblasti použití kabelu v provozní rychlosti až do 90 m/s s hmotnostní zátěži až do 350 kg. Zařízení také přezkušuje spolehlivost kabelů.

Certifikáty ISO

Baude Kabeltechnik dostala poprvé certifikaci už v září 1995 podle ISO 9001:1994.

Celá skupina Baude má certifikaci od ledna 2018 podle nejaktuálnější normy pro kvalitu DIN EN ISO 9001:2015. Při tomto procesu certifikace se co nejpřesněji přezkušují procesy v  podniku, které souvisejí s kvalitou. Toto zaručuje, že všechny výrobky Baude od vývoje až k výrobě a konečné kontrole vyhovují předepsanému standardu, který zůstává stále stejný.

I zde je naším cílem se zaměřovat na maximální prospěch zákazníka. V posledním provedeném hodnocení normy kvality ISO 9001:2015 obstála skupina Baude s nadprůměrným výsledkem.

Certifikát Baude Brno
Certifikát Baude Lise-Meitner-Straße
Certifikát Baude Gutenbergstraße

Posudky VDE

Na přání můžeme svým zákazníkům díky nejmodernější technice, dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým odborným znalostem všeho druhu nabídnout kompletní posudky ohledně vedení pro navíjení na bubny a spirálovaných kabelů, zkoušky podle VDE, jakož i další výkony.

Od roku 1999 spolupracujeme se zkušebnou VDE a na naše produkty jsme nechali vystavit atesty.

VDE atest na kabely pro navíjení na bubny, Reg.-číslo 6510
VDE atest na spirálované kabely do průřezu 1 mm2, Reg.-číslo 9945
VDE atest na spirálované kabely od průřezu 1,5 mm2, Reg.-číslo 9946

Číslo UL-Style

Poté, co je produkt uveden do oběhu, musí být testován a schvalován na možná rizika. To jsou např. nebezpečí hořlavosti, zkratu a elektromagnetické kompatibility.

Kvalita jednotlivých produktů se zajišťuje prostřednictvím kontroly a certifikace, i v souladu s mezinárodními normami.
Jestliže má značku žilový nebo vícežilový kabel, jsme registrováni čísla UL ukazatele (ul.com / certifikáty).

Ochranná známka

Vědecky zkoumáno a dlouhá léta zkoušeno v praxi!
Duševní vlastnictví nelze nahradit! Proto musí být rozhodně chráněno - v národním a především mezinárodním měřítku.

Registrované značky skupiny Baude
Od roku 1987 průběžně chráníme náš vývoj registrovanými ochrannými známkami. Momentálně jsou aktuální:

Semoflex®, Roboschlepp® a SemoFlat®

RoHS II REACH

Cílem směrnice RoHS je ochrana lidského zdraví a životního prostředí včetně ekologického zhodnocení a likvidace starých elektrických a elektronických přístrojů.

Obsažené látky výrobků (RoHS II)
RoHS je zkratka pro ´SMĚRNICI 2002/95/EG EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY´ k  omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích.

Směrnice EU 2002/95/EG (RoHS) vstoupí v platnost 01.07.2006 a stanovuje omezení popř. zákaz olova, rtuti, kadmia, Cr6+, PBB a PBDE v  elektrických a elektronických přístrojích.

V současné době se naše výrobky vyrábějí a nakupují pouze v EU a ve Švýcarsku, čímž je zajištěno dodržování platného práva Spolkové republiky Německo, České republiky, popřípadě také směrnic EU převedených do německého či českého práva.

Naše kabely a vedení neobsahují žádné zakázané látky. Považujeme a pracujeme podle současné směrnice RoHS 2015/863/EU.

Spokojenost zákazníků

Váš názor je pro nás důležitý!
Ve službách našich zákazníků jsme již 40 let. Ať už se jedná o velkoobchod v oblasti elektro, o zdravotnickou techniku, automobilový průmysl, strojírenství nebo stavební průmysl - s angažovaností, know-how, nejmodernější technikou a motivovanými pracovníky zrealizujeme s maximální spokojeností každou objednávku zákazníků!

Podle normy DIN ISO 9001:2015 jsme pro vás vypracovali dotazník, který má vám i nám poskytnout možnost pro realizaci zlepšení v našem podniku. Tento hodnotící dotazník je našim zákazníkům rozesílán na počátku roku.

I v mezidobí máme radost z vašich podnětů a konstruktivní kritiky. Neváhejte tedy a sdělte nám to.

Děkujeme vám za vaši účast.